Reading Time: 3 minutes

Kuidas paigaldada eterniit laineplaate koos eeltöödega.

Enne roovituse paigaldamist paigaldatakse aluskate otse vastu sarikaid.

Soojustatud katuse korral on ökonoomsem kasutada hingavat aluskatet, mille puhul ei ole vaja jätta aluskatte alla tuulutusvahet ning soojustuse peale paigaldada tuuletõket.
Spetsiaalse aluskatteteibi abil teibitakse hingav aluskate tuulekindlaks.

Laineplaate paigaldatakse paremalt vasakule ning altpoolt üles­poole.
Plaadid kinnitatakse tihendiga 110 mm pikkuste tsingitud ja värvitud naeltega. Naelte löömisel tuleb kasutada kummiotsikuga haamrit, et värvkate naelapeadel ei kahjustuks.

Vasakul äärel peab laineplaat lõppema terve lainega, kuna servakate kinnitatakse kahe laine kohalt. Plaatide nurgad asetatakse vastakuti. S­-kujulised servakatted kinnitatakse enne plaatide paigaldamist.

Roovide otste külge tuleb kinnitada äärepruss, mille külge kinnitatakse külje pealt iga roovi kohalt servakate.

Servakatte ülemine osa surutakse kinni laineplaadiga. Kui vasakut plaati on vajalik kitsamaks lõigata, tehakse seda piki laine põhja.
Servakate kinnitatakse koos laineplaadiga üle ühe roovi. Kaldharja harjakatete paigaldamist alustatakse alt ülespoole. Kaldharja alustatakse otsaplaadiga harjakattega.

Harjakatted kinnitatakse kahe naelaga harjalati külge, mis on harjalati hoidjatega kinnitatud sarikapaari tippu. Harjakatte alla paigaldatakse ventileeriv kaldharjatihend.
Balti laine naturaalsetel hallidel plaatidel puuduvad ettepuuritud augud, otstarbekas on kasutada isepuurivaid tihenditega kruvisid või puurida ette naelaaugud.
“Klassika” plaatide korral, mis on kujult ja mõõtmetelt analoogsed varem toodetud asbestisisaldavate suurte eterniitplaatidega, tuleb plaatide nurgad ära lõigata või paigaldada plaate nihkega (et 4 plaadinurka üksteise peale ei satuks).

Kinnitustarvikud ja tööriistad

Plaadid kinnitatakse spetsiaalsete tihendiga eterniidinaeltega (pikkus 110 mm) või tihendiga puur kruvidega (pikkus 110 mm). Plaatide nurkade lõikamiseks kasutatakse ketaslõikurit või käsisaagi. Käsisaega saagimisel surutakse saele ainult tõuke suunas, välja tõmmatakse saetera vabalt (pikendab oluliselt sae tööiga). Ketaslõikuril kasutatakse kõvasulamhammastega lõikekettaid (abrasiivlõikeketaste kasutamine ei ole lubatud).

Aluskate

Aluskatte kasutamine on kohustuslik soojustatud katuslae korral (soojustus paigaldatakse sarikate vahele). Külma pööningu korral ei ole aluskate hädavajalik. Aluskate paigaldatakse ristisuunas üle sarikate, alustades räästast. Aluskate paigaldatakse 15 cm ülekattega (tavaliselt tähistatud aluskattel punktiirjoonega), paane jätkatakse sarikate kohal. Aluskate kinnitatakse sarikatele 25 mm paksuste tuulutusliistudega. Mittehingava aluskatte korral jäetakse aluskattele kahe sarika vahele 20-30 mm sügavune nõgu. Hingava aluskatte korral tuleb paanid omavahel spetsiaalse kahepoolse aluskatteteibi abil kinni liimida, et aluskate töötaks ühtlasi tuuletõkkena. Mastermax 3-l on teip tehase poolt kinnitatud.

Roovitus

Roovituseks kasutatakse 50 x 50 mm puitroove. Roovituse vahekaugus on 460 mm (Gotika), 750 mm (Villa), 550 mm (Klassik), 800 mm (Agro L) ja 1175 mm (Agro XL).

Nurkade lõikamine

Katusekatte tiheduse tagamiseks tuleb „Klassik“ sarja plaatide nurkasid lõigata, et need ei satuks üks teise peale. „Leedu“ plaatide puhul on see juba tehases tehtud. Plaatidel lõigatakse ära parempoolne ülemine ning vasakpoolne alumine nurk. Räästa rea plaatidel jäetakse lõikamata alumised ning harjarea plaatidel ülemised nurgad. Samuti jäetakse lõikamata vasaku katuseserva plaatide alumised ja parema katuseserva plaatide ülemised nurgad. Nurgad lõigatakse ära minimaalselt 150 mm pikkuselt (täpne pikkus vastavalt ülekattele).

Plaatide kinnitamine

„Klassik“ plaadid kinnitatakse alumise ja ülemise roovi külge 2. ja 7. laine harjalt ning keskmise roovi külge 4. või 5. laine harjalt. Avad puuritakse eterniidinaeltele ette nii, et nende läbimõõt oleks ca 2 mm kinnitusvahendist suurem. Puuritava ava kaugus plaadi ülemisest ja alumisest servast sõltub plaadi ülekattest (keskmiselt 75 mm). Kui plaatide kinnitamiseks kasutatakse kruve, siis puudub vajadus avasid ette puurida, kuna kruvid on puurotsaga ning võib plaadist otse läbi kruvida. „Balti Laine“ plaadid kinnitatakse alumise ja ülemise roovi külge vastavalt tehases puuritud avadele. Naelutamisel tuleks kasutada kummiotsikuga haamrit, et mitte kahjustada neaelapea värvkatet.

Plaatide paigaldus

Plaadid paigaldatakse alt üles ja paremalt vasakule (vastavalt skeemile). Peale plaatide paigaldamist kinnitatakse harjale tihend ja harjakivid. Klassik seeria plaatidel on vasakpoolseim laine teistest väiksem, kuna see peab jääma plaatide pikkupidi ülekatte alla.

Räästas

Plaadi ülekate alumisest roovist on kuni 60 mm. Alumise roovi peale kinnitatakse linnutõke.

Katusehari

Harjalahenduses võib kasutada harjakive, harjaplekki või „Balti Laine“ puhul ka kaheosalist harjakatet. Harjakivid kinnitatakse kruvidega harjalaua või harjalati külge. Harjaplekk kinnitatakse eterniidikruvidega mõlemilt poolt harja koos katuseplaadi ülemise servaga kõige ülemise roovi külge. Harjakivide või harjapleki alla harjalatile kinnitatakse klambritega harjatihend, mis takistab lume ja prahi tungimist katusekatte alla ning tagab tuulduvuse. Harjatihendi ise liimuvad servad surutakse plaatidele järgides plaadi profiili. Harjakivi kasutamisel alustatakse ja lõpetatakse hari spetsiaalse otsaplaadiga harjakiviga. Kaheosalise harjakatte puhul harjatihendit ei kasutata ning harjakatete ülekatte vahele paigaldatakse tihendusnöör. Kaheosalise harja puhul tuleb katusematerjali ventileerimiseks kasutada spetsiaalseid tuuluteid, mis paigaldatakse harjakatete peale.

Katuseäär

Katuseäärt on võimalik lahendada kolmel erineval viisil. Kiudtsemedist valmistatud S-Servakate kinnitatakse enne laineplaatide paigaldamist. Balti Laine puhul tuleb vasaku serva lõpetamisel laineplaadiga, lõigata plaat lainepõhjast, et laineplaadi serv lõppeks servakatte lainepõhjas, nii nagu on näidatud alltoodud joonisel.

Meie tootevalikus on olemas ka sobivates värvitoonides viiluplekk. Paigaldatakse räästa poolt harja suunas 100 mm piki ülekattega. Katab ühe laine.

Kasutades äärelauda, kinnitatakse see võrdseks lõigatud rooviotste külge nii, et laud jääks katuse plaadi äärmise laine harja alla.

Katuseneel

Neelupleki kandekonstruktsiooniks on 50×50 mm ristlõikega tugiroovid, mis kinnitatakse kummalegi poole neelu murdejoont nii, et neelupleki üleskeeratud ääred toetuksid nendele. Tugiroovid kinnitatakse sarika külge. Tugiroovide ülemine tasapind peab ühtima roovitise ülemise tasapinnaga. Neeluplekid paigaldatakse räästa poolt harja suunas 150 mm ülekattega. Neelupleki äärtele, mis jäävad plaadiservade alla, paigaldatakse iseliimuvad neelutihendid, mis takistavad lume ja jää tungimist plaatide alla.

Liitumine seinaga

Katuse ja seina liitekohtades kasutatakse Balti Laine puhul spetsiaalseid kiudtsemendist liiteelemente. Klassik plaatide puhul kasutatakse liiteplekke või tihenduslinti. Samuti kasutatakse tihenduslinti korstnate ja teiste läbiviikude tihendamiseks.